Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus

Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Návrat na hlavní stránku

zpravodaj e-mailem

přihlaste se k odběru novinek

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus
ZČ HB Delfín
Boh. Němce 15
750 02 Přerov

Statutární město Přerov

Město Přerov Akce jsou realizovány za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

akce

Vodácký puťák Brda  14.7.2018 - 21.7.2018

Brda je jak praví průvodce „krásná, čistá, nížinná řeka vhodná pro začátečníky a patří mezi často navštěvované polské řeky“. Je levostranným přítokem největší Polské řeky Visly, Stejně jako Pilica a Warta, které jsme sjeli již dříve. Na řece se setkáme s proudícími úseky, ale i s rákosovými jezery, poskytujícími zážitky u nás nevídané, které si ovšem musíme odpádlovat po stojaté vodě. Brda protéká dvěmi CHKO - Zaborski Park Krajobrazowy a Tucholski Park Krajobrazowy.

Pojedeme jako klasický vodácký puťák na plastových kánoích Vydra, se všemi věcmi v lodi. Na věci bude mít každý k dispozici barel o obsahu 50L.

Akce je vhodná pro začínající i zkušené vodáky a zejména pro rodiče s dětmi. Každá loď musí mít na palubě 5-10L kanystr pitné vody, který bude při každé příležitosti průběžně doplňovat. Vítány jsou hudební nástroje. Nocleh bude každý den na jiném místě, většinou mimo civilizaci ve volné přírodě, ale tentokrát potkáme i krásná tábořiště vybudovaná z fondů EU.
Řeka není náročná, očekávejte spíše romantická zákoutí a pohodu s koupáním než bouřlivé peřeje. Na sjížděném úseky by měly být pouze 2 jezy, čímž téměř odpadá úmorné přenášení, jako na jiných Polských řekách :-).
Brda je opět naše premiéra, takže další tak trochu dobrodružná cesta do neznáma, ale nebojte se, s Dingem se ještě nikdy nikdo neztratil.Poměr kluci/holky 16/12
Věkové rozložení
5 let2 účastníci6 let1 účastník11 let3 účastníci12 let1 účastník13 let1 účastník15 let1 účastník17 let1 účastník20 let1 účastník21 let1 účastník28 let2 účastníci38 let4 účastníci44 let1 účastník45 let1 účastník46 let1 účastník48 let2 účastníci49 let1 účastník50 let1 účastník62 let1 účastník66 let1 účastník68 let1 účastník