Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus

Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Návrat na hlavní stránku

zpravodaj e-mailem

přihlaste se k odběru novinek

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus
ZČ HB Delfín
Boh. Němce 15
750 02 Přerov

Statutární město Přerov

Město Přerov Akce jsou realizovány za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Rezervace akce

PET Morava  7.6.2014 - 8.6.2014

Obsazenost: (24 z 25)96 %
Přihlašovaný počet účastníků:

Přihlašovaný č. 1

Jméno: Příjmení:
Datum narození: . .
Ulice a č.p.: Město:   PSČ: 
Telefon: E-mail:
 
 
Cena základní pro 1. účastníka: ,- Kč
Cena doplňkových plateb pro 1. účastníka: ,- Kč
 

Připomínky, dotazy, upřesnění atd.


Udělení souhlasů

Souhlas se storno podmínkami

 tímto potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s platnými storno podmínkami pro tuto akci a bez výhrad na ně přistupuji. Storno podmínky vstupují v platnost okamžikem odeslání této objednávky a obdržením potvrzovacího mailu objednávky.

Souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů

 stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů. V případě přihlašovaní osoby mladší 15 let stvrzuji, že jsem uvedené osobní údaje poskytl jakožto oprávněný zákonný zástupce osoby mladší 15 let.
  • Podrobné informace o správcích osobních údajů, účelech a způsobu jejich zpracování a o vašich právech, které může vůči zpracovateli vznést, lze najít v tomto dokumentu

Souhlas se zveřejňováním materiálů z akcí

uděluji za sebe, resp. shora uvedené přihlášené (popř. dítě) souhlas s tím, aby fotografie, videozáznam či zvukový záznam akce pořádané některým ze správců, na němž je zachycena podobizna nebo jiné projevy osobní povahy při činnosti v rámci Hnutí Brontosaurus, mohly být použity za účelem dokumentace a propagace činnosti správců osobních údajů. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný způsobem uvedeným ve shora odkazovaných podmínkách zpracování osobních údajů
.

Celkové vyúčtování rezervace

Suma základních cen: ,- Kč [0,- Kč za osobu]
Suma doplňkových cen: ,- Kč