Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus

Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Návrat na hlavní stránku

zpravodaj e-mailem

přihlaste se k odběru novinek

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus
ZČ HB Delfín
Boh. Němce 15
750 02 Přerov

Statutární město Přerov

Město Přerov Akce jsou realizovány za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Rezervace akce

Podzimní Moravice  18.9.2021 - 19.9.2021

Obsazenost: (8 z 28)29 %
Přihlašovaný počet účastníků:

Přihlašovaný č. 1

Jméno: Příjmení:
Datum narození: . .
Ulice a č.p.: Město:   PSČ: 
Telefon: E-mail:
 
 100,- Kč - celodenní společná strava (aktivní pomoc účastníků při přípravě vítána)
 150,- Kč - doprava mikrobusem na místo akce a zpět - z Olomouce
 20,- Kč - rezervace 1 místa v erárním stanu
 40,- Kč - zapůjčení vodácké vesty po dobu akce
 -50,- Kč - sleva z ceny akce pro členy oddílu Delfín
 160,- Kč - zapůjčení neoprenu po dobu akce (v poznámce uveďte výšku postavy)
 60,- Kč - zapůjčení neoprenových bot po dobu akce (v poznámce uveďte velikost nohy)
 -50,- Kč - sleva z ceny pro účastníky mladší 26-ti let
 
Cena základní pro 1. účastníka: ,- Kč
Cena doplňkových plateb pro 1. účastníka: ,- Kč
 

Připomínky, dotazy, upřesnění atd.


Udělení souhlasů

Souhlas se storno podmínkami

 tímto potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s platnými storno podmínkami pro tuto akci a bez výhrad na ně přistupuji. Storno podmínky vstupují v platnost okamžikem odeslání této objednávky a obdržením potvrzovacího mailu objednávky.

Souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů

 stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů. V případě přihlašovaní osoby mladší 15 let stvrzuji, že jsem uvedené osobní údaje poskytl jakožto oprávněný zákonný zástupce osoby mladší 15 let.
  • Podrobné informace o správcích osobních údajů, účelech a způsobu jejich zpracování a o vašich právech, které může vůči zpracovateli vznést, lze najít v tomto dokumentu

Souhlas se zveřejňováním materiálů z akcí

uděluji za sebe, resp. shora uvedené přihlášené (popř. dítě) souhlas s tím, aby fotografie, videozáznam či zvukový záznam akce pořádané některým ze správců, na němž je zachycena podobizna nebo jiné projevy osobní povahy při činnosti v rámci Hnutí Brontosaurus, mohly být použity za účelem dokumentace a propagace činnosti správců osobních údajů. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný způsobem uvedeným ve shora odkazovaných podmínkách zpracování osobních údajů
.

Celkové vyúčtování rezervace

Suma základních cen: ,- Kč [450,- Kč za osobu]
Suma doplňkových cen: ,- Kč