Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus

Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Návrat na hlavní stránku

zpravodaj e-mailem

přihlaste se k odběru novinek

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus
ZČ HB Delfín
Boh. Němce 15
750 02 Přerov

Statutární město Přerov

Město Přerov Akce jsou realizovány za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Půjčovna - řád půjčovny

Obecné

 • Při předávání věcí (lodí, pádel, vest, pump apod.) je zákazník seznámen s používáním a zacházením se zapůjčenými věcmi, které jsou mu předány v plně funkčním, nepoškozeném a kompletním stavu.
 • Při převzetí je zákazníkovi umožněna kontrola funkčnosti a kompletnosti věcí. Tím se zákazník zavazuje vrátit vypůjčené věci v pořádku, nepoškozené a kompletní.
 • Materiál bude vrácen ve stavu, ve kterém byl zapůjčen (suchý a bez nečistot). Pokud to neumožňuje situace nebo zákazník tuto podmínku nedodrží bude vyúčtována částka na uvedení do původního stavu (raft Colorado, Hobit 100,- Kč/ks, kánoe Pálava, Yukon 50,- Kč/ks, PE lodě (např. Vydra) 30,- Kč/ks)
 • Za dosušení lodí a jejich přepravu je účtován paušální poplatek za kanoe (pevné i nafukovací) 100,-Kč/ks a za rafty 200,-Kč/ks + půjčovné dle ceníku
 • Zákazník nesmí přenechat vypůjčené věci třetí osobě, ani nesmí provádět na věcech žádné změny.
 • Zákazník se zavazuje seznámit ve vlastním zájmu všechny ostatní uživatele se způsobem zacházení, aby zbytečně nedocházelo k poškozování a dalším nepříjemnostem z toho vyplývajícím.
 • Při přenášení, vytahování a manipulaci s nafukovacími plavidly i pevnými loděmi používejte výhradně k tomu určené chyty a nikoliv části k tomu neurčené (sedačky spoje dílů, kryty přídě a zádě, bočnice lodí apod.)
 • Při užívání nafukovacích lodí (Pálava) je ihned po vytažení z vody na slunce nezbytné upouštět nafukovací komory (lodě nemají přetlakové ventily)
 • Vesty musí být na těle zapnuté a je zakázáno na nich sedět, protože dochází k nevratné ztrátě vlastností. Rovněž předání a vrácení vest probíhá v zapnutém stavu.
 • Barely se nesmí vysouvat z lodí za ucho, aby nedošlo k jeho utržení, rovněž je zakázáno na barelech i lodích sedět na břehu, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci.

Při poškození (viz. záložka ceník oprav)

 • Za poškození se nepovažují povrchové oděrky na trupu plastových lodí do hloubky 1-2mm, drobné oděrky na trupu nafukovacích plavidel nezasahující do textilní vložky.
 • Dojde-li k poškození, které vyžaduje drobnou opravu, bude zákazníkovi vyúčtována cena za opravu podle rozsahu poškození přímo při předání.
 • Pokud rozsah poškození neumožní opravu jinak, než u autorizované opravny bude sepsána dohoda o úhradě částky za provedené opravy včetně ceny za dopravu a poštovné.
 • V případě neopravitelného poškození bude zákazníkovi vyúčtována cena, uvedená ve smlouvě o zapůjčení věcí, která bude uhrazena ihned v hotovosti a v plné výši při předání věcí půjčovně.

Ztráta

 • V případě ztráty některé části bude zákazníkovi naúčtována cena dle platného ceníku prodejce. Pokud se tento díl nedodává, nebo jej není možné samostatně pořídit, bude zákazníkovi vyúčtována plná cena věci, která bude uhrazena ihned v hotovosti a v plné výši při předání věcí půjčovně.